verandermanagement
   
  teamtrainingen
   
  individuele coaching
   
  onderzoek & advies
   

Kwalitatief onderzoek naar de kritische succes -en faalfactoren met betrekking tot arbeid en organisatie. De onderzoeksvraag gaat meestal over het verklaren van oorzaken van vastgelopen situaties in management - of afdelingteams en de optionele veranderingen of scenario's voor veranderingen. De directe aanleiding voor onderzoek kan divers zijn zoals bijvoorbeeld tegenvallende resultaten, klachten, ontevredenheid, noodzakelijke afsplitsing of samenvoeging van teams of verandering in processen door externe factoren. De kwaliteit van arbeid vormt het theoretisch kader van het onderzoek: arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Adviezen zijn concreet en kunnen betrekking hebben op organisatiestructuur, gedragsverandering en functie-inhoud, cultuur en gezondheidsmanagement. Opdrachtgevers zijn bestuurders, directeuren/ hoger management, en HR managers in samenwerking met bedrijfsartsen.

 

 

 

 

 

 

 

   © herlind stuijt 2013